SDĚLENÍ RODIČŮM:
V případě, že podáváte přihlášku do ZUŠ v elektronické podobě, je nutné se dostavit k přijímacímu řízení ke zjištění talentových předpokladů pro daný obor.
Zařazení do Vámi zvoleného oboru a studijního zaměření bude možné za předpokladu úspěšného splnění talentové zkoušky a volné kapacity v daném studijním zaměření.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA