Program 44. koncertní sezony 2017/2018 Kruhu přátel hudby při ZUŠ Chodov naleznete zde.

 

KRUH PŘÁTEL HUDBY vznikl z iniciativy učitelů tehdejší lidové školy umění a Závodního klubu pracujících při podniku Chodos Chodov v roce 1975. Zakládajícími členy byli Lydie Potužáková, Mario Hanáček a Zdeněk Vražda. V letech 1982 - 1988 převzala organizování koncertů KPH paní Erika Hereitová, zástupkyně ředitelky LŠU. Po legislativních změnách počátkem 90.let přešel KPH pod křídla základní umělecké školy pod vedením PhDr.Ilony Juhásové. Finanční podporu po celou dobu existence KPH projevuje Nadace Českého hudebního fondu, Nadace Bohuslava Martinů, Sdružení rodičů a přátel školy a sponzoři, např. p. ing. Jiří Peřina Chodov.

 

Nejdůležitějším partnerem v oblasti financování KPH však zůstává Město Chodov, které hradí honoráře umělcům. Ohlédneme-li se proti proudu času, zjistíme, že za 30 koncertních sezón KPH bylo zorganizováno celkem 181 koncertů, na nichž vystoupilo 186 sólistů a 56 komorních souborů. Nejčastěji zavítal do Chodova klavírista Ivan Klánský a houslista Čeněk Pavlík.

 

Mnozí zde účinkovali jako mladí začínající umělci a po letech se s nimi setkáváme jako s vyzrálými a ve světě uznávanými interprety. Důkazem toho jsou např. klavírista Boris Krajný, kytaristé Lubomír Brabec či Milan Zelenka, houslista Bohuslav Matoušek, violista Lubomír Malý, Doležalovo kvarteto, Stamicovo kvarteto, Adamusovo dechové trio či Pražské dechové kvinteto. "Koncerty Kruhů přátel hudby jsou kulturní vizitkou každého města. Jsou největší a přitom nejlevnější kulturní událostí ve městě." (Míla Smetáčková - předsedkyně České hudební společnosti)