Úvod

 úvod

 

Základní umělecká škola v Chodově začala působit od 1. 9. 1968 jako samostatná lidová škola umění (LŠU). Vlivem legislativních změn v roce 1991 došlo ke změně názvu na Základní uměleckou školu (ZUŠ) a od 1. 9. 2002 k přechodu do právní subjektivity.

Základní umělecká škola Chodov poskytuje vzdělání v hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním oboru. Připravuje své žáky nejen pro amatérskou uměleckou činnost, ale i ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého a pedagogického zaměření, také ke studiu na konzervatoři.

Na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání ze dne 31. 5. 2010 vyučuje ZUŠ Chodov od 1. 9. 2011 podle svého Školního vzdělávacího programu.

Projekt SPOLU-PRÁCE s registračním číslem: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002454 v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský v sobě zahrnuje 4 aktivity pro podporu uměleckého vzdělávání žáků, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu komunitního a osvětového setkávání s rodiči a veřejností: Inovativní vzděláváníSpolupráce učitelůKomunitně osvětová setkávání * Kurzy DVPP. V rámci projektu budou podpořeni žáci ZUŠ, pedagogičtí pracovníci, rodiče žáků a široká veřejnost. Projekt je realizován v období: únor 2023 - leden 2025 a je spolufinancován Evropskou unií.

EU+MŠMTop-jak-expSídlo organizace

Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov,
příspěvková organizace

Dukelských hrdinů 338, 357 35 Chodov

Facebook

logo

© ZUŠ Chodov 2019 - 2024