Aktuálně

Archiv aktualit

V pondělí 31.8.2020 Vás srdečně zveme na „ Den otevřených dveří“ v základní umělecké škole, 10.00-15.00 hod. v hlavní budově, Nám. ČSM 693.

Přijďte si vyzkoušet práci v nahrávacím studiu, být na chvíli členem hudební skupiny, poznat hudební nástroje tradiční i méně obvyklé, zatančit si, naučit se jazykolamy, stát se na chvíli malířem...

ZUŠ Chodov
ZUŠ Chodov

znovu odpovídám na Vaše dotazy ohledně vracení školného.
Výše úplaty je stanovená na školní rok tak, aby měsíční částka neinvestičních nákladů na jednoho žáka nepřesáhla 110%. Pro vaší představu: měsíční výše úplaty na následující školní rok nesmí přesáhnout částku 353,- Kč. Jakou měsíční částku hradíte letos vy, jistě znáte.
Tyto finance NEJSOU finančními prostředky na plat učitele, ale jsou to peníze určené na provoz. Pokud bych měla možnost Vám tyto prostředky vrátit, přijde škola o značnou část financí do svého rozpočtu, která by se následně projevila na obyčejném chodu školy, obnovu zařízení, nákupu nástrojů, pomůcek, kostýmů apod.
Podle pokynů MŠMT se školné nevrací.
Vzhledem k tomu, že podle Vyhlášky o ZUV má být školné na pololetí uhrazené do 15. září / do 15.února a stále Vám vycházím s možností odložení plateb vstříc, věřím, že neuhrazené částky do konce června přijdou na účet.

Děkuji Vám za pochopení. J. Kaprová

ZUŠ Chodov
 1. DISTANČNÍ VÝUKY
 2. UVOLNĚNÉ Z VÝUKY NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI
 1. ROČNÍK – PRACOVNÍ SEŠIT
  STR. 38, 42, 43, 46, 47

 2. ROČNÍK – PRACOVNÍ SEŠIT
  STR.30 /49,50
  STR. 32 /53,54
  STR.36 / CELÁ

 3. ROČNÍK - PRACOVNÍ SEŠIT
  STR.36 / 56,57
  STR.40 / CELÁ
  STR.41 / CELÁ

 4. ROČNÍK- PRACOVNÍ SEŠIT
  STR. 46 / CELÁ
  STR. 47/66
  STR.49/70 – SAMOSTATNĚ

 5. ROČNÍK- PRACOVNÍ SEŠIT
  ROZBOR STUPNIC CIS DUR+T5,T6,T 6/4, D7
  PARALELNÍ MOLLOVÁ STUPNICE (aiolská, harmonická, melodická) + T5,T6,T 6/4

 6. PVP – DĚJINY HUDBY
  VYPRACUJ MENTÁLNÍ MAPU NA FORMÁT A4 NA TÉMA: MŮJ OBLÍBENÝ HUDEBNÍ SKLADATEL

 

Vypracované úkoly odevzdejte do 12. 6. 2020  třídnímu učiteli (pokud docházíte na nástroj) nebo zašlete na email: žáci 1. Ročníku hrebenakova@zus-chodov.cz
Ostatní ročníky severova@zus-chodov.cz.

Vaše práce budou podkladem pro závěrečné hodnocení na vysvědčení.

Hudební obor

15.6.  17,30   Koncert absolventů  hudebního oboru
                        Koncertní sál ZUŠ

16.6.  17,30   Koncert absolventů  hudebního oboru
                        Koncertní sál ZUŠ

17.6.   17,30   Vystoupení absolventek taneční oboru
                         Taneční sál ZUŠ

24.6.   17,00   Koncert absolventů hudebního oboru
                         Zahrada ZUŠ

Koncerty a vystoupení nejsou určené široké veřejnosti, ale pouze pro zvané rodinné příslušníky.
Kapacita sálu je omezena na 20 míst.

Hudební obor

K přijímacímu pohovoru se dostaví pouze 1 zákonný zástupce.
Přihlášky vyplňujte on-line na www.zus-chodov.cz

Hudební, taneční a literárně dramatický obor:

středa, čtvrtek  10. a 11.6.2020     16,30 – 19,00 hodin
v budově ZUŠ, Nám. ČSM 693 – učebna PHV, přízemí

Výtvarný obor:

čtvrtek 11.6.2020      16,30 – 19,00 hodin
pátek   12.6.2020      15,30 – 17,30 hodin
v budově 1. stupně  II. ZŠ Školní 697 – 1.patro

Přijímací řízení ZÁPIS 6_2020.doc

ZUŠ Chodov

od 11. května zahajujeme pravidelnou výuku ve všech uměleckých oborech. Vzhledem k tomu, že mimořádné  hygienické návyky a opatření máme všichni zvládnuté, nečekají Vás žádná zásadní omezení. Dokument „ Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“ najdete v sekci Dokumenty/ Informace ke koronaviru.

Rovněž zde najdete formulář „ Čestné prohlášení“, který odevzdáte vyučujícímu na první vyučovací hodině (je stejný jako mají ZŠ). Formulář je také k vyzvednutí v sekretariátu ZUŠ nebo v deskách u hlavního vchodu.

Shrnutí pravidel pro provoz ZUŠ Chodov:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Nezapomeňte sebou přinést formulář „ Čestné prohlášení“
 • Po příchodu do budovy HO si ve vestibulu vydesinfikujte ruce. V prostorách TO, LDO a VO bude desinfekce umístění ve třídě a na toaletách.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.
 • Výuka kolektivních předmětů bude zkrácena o 10 minut, aby se zamezilo střídání jednotlivých skupin mezi sebou.
 • Nezdržujte se ve společných prostorách déle než je nezbytně nutné.

 Těšíme se na Vás.

ZUŠ Chodov

jistě sledujete aktuální dění kolem nástupu žáků do škol. Za předpokladu ústupu pandemie bychom mohli zahájit INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU 11. KVĚTNA. Kolektivní obory by mohly začít fungovat od 25. května, ovšem v režimu max. 5 žáků ve skupině. Určitě najdeme způsob, jak zajistit výuku žákům ze skupiny s dodržením všech pravidel.
Společně s vedením města očekáváme pokyny z MŠMT ohledně hygienických opatření.
Budu Vás poté informovat.
Těšíme se na Vás.

ZUŠ Chodov

Nové úkoly

Výtvarný obor

Vzdělávací web se zprávami z aktuálního tanečního dění:
https://www.tanecniaktuality.cz/

Vyčerpávající a podrobná studie o tanci obecně:
https://is.muni.cz/th/wdiam/DiplomovaPrace.pdf

Taneční magazín:
https://www.tanecnimagazin.cz/2009/02/06/historie-tance/

Playlist s různými druhy tanců, zaměřený hlavně na scénický tanec a jazz:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr6IOgQdZejkg8q_yQ3TbkTQpTmx_D81M

Jednoduchá sestava na naučení:
https://www.youtube.com/watch?v=YxtP2pbDWCs

Veronika Pavelková

Taneční obor

V Základních uměleckých školách veřejných zřizovatelů je úplata podle vyhlášky stanovena na celý školní rok a vrací se jen ve vymezených případech, mezi které dočasné uzavření škol nepatří. Na vrácení části úplaty tedy není právní nárok.

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

ZUŠ Chodov

Úkoly pro PVO a 1. ročník (1. -3. tř ZŠ) pan učitel M. Exner

 1. Protože jedním ze symbolů jara je vajíčko, zkuste zjistit, která jiná zvířátka, kromě kuřátek, se líhnou z vajíček. Namalujte (nebo nakreslete) 2 různá zvířátka jak jsou buď ještě „stočená“ ve vajíčku anebo už vylíhnutá. (vyfoťte a pošlete)
 2. Máte doma nějakou stavebnici? Postavte cokoliv.

Budu rád, když úkoly vyfotíte a zašlete do velikonoc na můj email milanex@seznam.cz

 

Úkoly pro II. stupeň – pondělí pan učitel V. Hrebeňák

Zkoušejte jakékoliv náměty, které máte po ruce 

Studijní kresba čímkoliv – krabice, nádobí, interiér, perspektiva

 

Úkoly pro 3. -7. Ročník

Využijte námětů spojených s portrétem a zátiším, kterým jsme se věnovali před přerušením výuky. Určitě máte doma spoustu předmětů, ovoce, zeleniny a podobných věcí, ze kterých si můžete sestavit zátiší.

K portrétu se nabízí současná situace nošení masek, respirátorů…navrhněte si svojí masku.

Budu rád, když úkoly vyfotíte a zašlete na můj email hrebenak@zus-chodov.cz

Výtvarný obor

Hezký den, 

vzhledem k tomu, že se pravděpodobně ještě dlouho neuvidíme, připravila jsem pro děti seznam videí, filmů a různých tutoriálů, kterým se mohou věnovat a zároveň se díky nim procvičovat v tanci (jak v teorii, tak v praxi). Doufám, že budou děti bavit.  Veronika Pavelková  

Animovaný film Balerína (balet) 

Dokument Andy Whelan: Restless Creature (balet)

Film Let’s Dance (hip-hop a balet) Film Flashdance (moderní a balet) 

Film Billy Elliot (balet) Film Pomáda (moderní, muzikálové) 

Seriál Dance Moms (moderní, jazz, scénický) Muzikál aneb Cesty ke štěstí (muzikálové)

Film Film mých snů (moderní) 

Hannah Montana - tutoriál: ​https://www.youtube.com/watch?v=bE9sjXvo3VY
Jednoduchá choreografie, v angličtině, ale pohyby jsou dost jasné i bez ústního vysvětlení. 

YT kanál Žáci v pohybu - Pohybové skladby pro děti: https://www.youtube.com/channel/UC0r2VCpzqaCsqO7uWpNq-YQ/videos
Pohybové skladby pro mladší žáky na české písničky. Jde spíše o protahování se a cvičení.  

Playlist Moderní tance: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmrUJr4yUd6EhvrYmHwjNyzI4sQYKUFmM 
Inspirace, jak také může tanec vypadat.  

YT kanál Taneční škola La Portella: ​https://www.youtube.com/watch?v=lT3Vv6tOtL4 
Slovenský kanál s příběhovými videi z prostředí taneční školy, návody na tancování sestav na známé písničky, záznamy choreografií.  

Protahovací rutina: ​https://www.youtube.com/watch?v=C1rlu66CE4g 

Taneční hrátky s Honzou Onderem: ​https://www.youtube.com/watch?v=hzAtR9j-fEo 
Většinu dílů lze najít online, protahování, základní baletní pozice, sestavy. 

Škola pro princezny: ​https://www.youtube.com/watch?v=DeclVhZ9aeQ
Srozumitelný návod pro základní krok waltzu. 

Míša Růžičková: ​https://www.youtube.com/channel/UCWaYP51K6ayGFNZ9j5TdjoA/videos 
Cvičení na dětské písničky.  

Kyle Hanagami: ​https://www.youtube.com/user/kylehanagami/videos
Choreograf a tanečník, inspirace pro starší žáky. 

V případě potřeby je možné se na mě obrátit přes e-mail: ​verca.pav.02@gmail.com nebo na whatsAppu 724893349

Taneční obor

Protahovací a uvolňovací cviky

Práce s rekvizitou – točení, házení hůlkou apod…

Udržení rytmu při chůzi

Vyhledejte si na youtube skladby Safri duo, Lambadu nebo jakékoliv jihoamerické rytmy

YT kanál Žáci v pohybu - Pohybové skladby pro děti: https://www.youtube.com/channel/UC0r2VCpzqaCsqO7uWpNq-YQ/videos

Pohybové skladby pro mladší žáky na české písničky. Jde spíše o protahování se a cvičení.  

Playlist Moderní tance: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmrUJr4yUd6EhvrYmHwjNyzI4sQYKUFmM 

Inspirace, jak také může tanec vypadat.  

YT kanál Taneční škola La Portella: ​https://www.youtube.com/watch?v=lT3Vv6tOtL4 

Slovenský kanál s příběhovými videi z prostředí taneční školy, návody na tancování sestav na známé písničky, záznamy choreografií.  

Protahovací rutina: ​https://www.youtube.com/watch?v=C1rlu66CE4g 

Taneční hrátky s Honzou Onderem: ​https://www.youtube.com/watch?v=hzAtR9j-fEo 

Většinu dílů lze najít online, protahování, základní baletní pozice, sestavy. 

Taneční obor

Opakování souborových a sólových textů

výběr nových textů do budoucna, samostatná práce, psaní literárních prací dle motivace: 

Např: skupina mladších žáků „Jak jsem zničil bacil Kubacil", samost. práce

Vlastní natáčení zajímavé etudy na tři slova: místo, věc, pocit, přednesů, monologů, zasílání odkazů, literárních prací na WhatsApp, Messenger, mail, FB, Skype, v budoucnu promítání v LDO, čtení záznamů, vyhlášení vítězů.

Online výuka přednesu, hlasová rozcvička, práce s textem, interpretace, práce na mikrofon. 

Souborová výuka: konferenčně přes Skype, WhatsApp. Doporučení: nainstalovat si na notebooky, počítače Skype, je nejlepší na výuku online! Všichni rodiče dostali odkaz mailem, už se hlásí zájemci, nebojte se, bude legrace. Jedeme dál!!!

Na Vás, nyní online, a v LDO se i v budoucnu těší: Jiřina Rottová

Literárně dramatický obor

PHV-úkoly pro žáčky přípraváčky
Notovníček: vyplnit stránky 31,33,36,37,41,43,45

1. ročník:

 • pracovní sešit
 • procvičovat básničku na str. 36 -křížky
 • doplnit úkoly str. 38, 39
 • str. 40 - úkoly (za čarou) doplnit v písni Kdybys měla, má panenko
 • str. 42 - naučit zpaměti básničku- béčka

2. ročník:

 • str. 63 -vystřihnout, rozdělit, zaťukat si
 • Str. 60 cv. 2 a 3 (nejsou čísla cvičení, počítej ptáčky)
 • rozebrat  stupnice G dur a A dur (kabátek, kuličky, třešničky, táta s dědou, sněhulák)

3. ročník:

 • přečíst strany 30 a 31 
 • domácí poslech A .Dvořák -Novosvětská symfonie-libovolná věta
 • B. Smetana -Má vlas t-Vyšehrad
 • rozbor stupnice e moll a h moll (předznamenání, tóny, půltóny, aiolská 
  harmonická, melodická a pozor na zvyšování) 

4. ročník:

 • vypracovat strany 38,39,40 a na straně 41 - rytmus 

5. ročník:

 • napsat kvintakord durový, mollový, zvětšený a zmenšený od těchto tónů: C,B,G,D,A
 • rozebrat dvojici stupnic A dur/ fis moll -urči zda jde o stupnice stejnojmenné nebo paralelní, napsat obě stupnice (u mollové všechny 3 druhy) a udělat rozbor.
 • Rozbor- předznamenání, tóny, púltóny, T S D , akordy -tónický kvintakord, sextakord a kvartsextakord

Všechny ročníky pak mohou doma dle libosti zpívat písně z pracovního sešitu, vyťukat si jejich rytmus, nebo určit tóninu

Hry: tleskejte si doma s rodiči rytmus z lidových písniček-jeden tleská, druhý hádá o kterou písničku jde
skákej o jedné noze na rytmus různých lidových písní -nesmíš se splést ani upadnout,    Kdo správně odskáče rytmus a nespadne vyhrál! hra pro více lidí
zazpívej si píseň Ach synku, synku - a zahraj si na dirigenta/sbormistra (sbor si vytvoříš ze členů rodiny nebo z plyšáků)

Úkoly jsou k vypracování do poloviny dubna, tak na mě máte dostatek času.

Hudební obor

Vážení rodiče a milí žáci,

za posledních 14 dní se událo mnoho změn, na které si postupně zvykáme a snažíme se je přijmout.

Naši učitelé základní umělecké školy jsou připraveni pokračovat v uměleckém vzdělávání a to nejrůznějšími formami distanční výuky, např. telefonní konzultace, mobilní aplikace, skype a další... Sledujte prosím naše webové a facebookové stránky, kde budou k nahlédnutí úkoly pro kolektivní výuku.

Zadaná látka rodiče nijak nezatíží, jedná se spíše o opakování a zafixování již probraného učiva.

Věřím, že „dálkové studium“ společně zvládneme a opět se brzy setkáme.

Jitka Kaprová, ředitelka ZUŠ Chodov

ZUŠ ChodovSídlo organizace

Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov,
příspěvková organizace

Náměstí ČSM 693, 357 35 Chodov

Facebook

logo

© ZUŠ Chodov 2019