HUDEBNÍ OBOR - seznam učitelů ZUŠ Chodov

Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov tel. 352 352 352

 Seznam učitelů a vyučovaných předmětů - studijní zaměření dle Školního vzdělávacího programu

 

Přípravná hudební nauka

p.uč. Jana Hrebeňáková

 

Hudební nauka

Jana Hrebeňáková, Josefína Severová

 

Hra na akordeon

p.uč. Zdeněk Hranička

 

Hra na klavír

p.uč. Jana Hrebeňáková, Jana Hraničková, Libuše Smetanová, Alena Višňová

 

Hra na elektronické klávesové nástroje

p.uč.Simona Pavlíčková (MD), Libuše Smetanová, Jana Hraničková, Alena Višňová

 

Hra na housle

p.uč. Jaroslav Kubricht, Josefína Severová

 

Hra na violu

p.uč. Jaroslav Kubricht

 

Hra na violoncello

p.uč. Josefína Severová

 

Hra na kontrabas

p.uč. Martin Doležal

 

Hra na zobcovou flétnu

p.uč. Petr Samec, Miloslav Šenitka, Zdeněk Hranička, Simona Pavlíčková (MD), Alena Višňová, Květa Teturová

 

Hra na příčnou flétnu

p.uč. Alena Višňová, Simona Pavlíčková (MD)

 

Hra na klarinet

p.uč. Miloslav Šenitka, Květa Teturová

 

Hra na saxofon

p.uč. Miloslav Šenitka, Květa Teturová

 

Hra na trubku

p.uč. Petr Samec

 

Hra na lesní roh

p.uč. Zdeněk Hranička

 

Hra na kytaru

p.uč.Jitka Kaprová, Marek Frnka, Eduard Bartůšek, Miloslav Šenitka

 

Hra na elektrickou kytaru

p.uč.Eduard Bartůšek

 

Hra na basovou kytaru

p.uč.Martin doležal

 

Hra na bicí nástroje

p.uč.Petr Samec

 

Sólový zpěv

p.uč.Alena Boháčová

 

Sborový zpěv

p.uč.Alena Boháčová

 

HUDEBNÍ OBOR v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Posláním hudebního oboru na ZUŠ Chodov je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by dovedli ve svém životě i v životě společnosti uplatnit se v tom či onom žánru jako amatéři nebo budoucí profesionálové. To znamená vychovat mladého člověka schopného vlastního instrumentálního nebo pěveckého projevu, s určitým měřítkem hodnot a vědomím, že i v umění jsou tyto hodnoty výsledkem cílevědomé a ukázněné práce.

Délka studia: * Přípravné studium

žáci ve věku 5 – 7 let

* Základní studium I. stupně

žáci ve věku 7 – 14 let

* Základní studium II. stupně

žáci ve věku 14 – 19 let

* Studium pro dospělé

věková hranice neomezena