Literárně dramatický obor

Obrázek k úvodu

Literárně dramatický obor nabízí dětem osobnostní, sociální a umělecký rozvoj prostřednictvím dramatických her a cvičení. Literárně dramatický obor se zabývá výrazovými prostředky hlasovými, pohybovými, výtvarnými, hudebními i slovesnými, a také umožňuje žákům získávat tvůrčí zkušenosti v oblasti vztahů a jednání, komunikace a sdělování, které mohou v budoucím životě uplatnit v kterémkoli oboru činnosti lidské a samozřejmě i umělecké.

Délka studia: 

  • Přípravné studium: žáci ve věku 5 – 7 let
  • Základní studium I. stupně: žáci ve věku 7 – 14 let
  • Základní studium II. stupně: žáci ve věku 14 – 19 let
  • Studium pro dospělé: věková hranice neomezena

Vyučování probíhá formou kolektivní výuky v počtu 8 – 15 žáků v rozsahu 2 – 4 lekcí (1 lekce = 45 minut) 1x týdně.

Obrázek k délce studia

Studijní zaměření dle Školního vzdělávacího programu:

  • Přípravná dramatická výchova
  • Dramatická průprava 
  • Dramatika a slovesnost
  • Přednes

Místo výuky:

Smetanova 738
357 35 Chodov
I. patro budovy jídelny I.ZŠ Chodov
tel. 352 352 356

Seznam pedagogů:

Rottová JiřinaSídlo organizace

Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov,
příspěvková organizace

Náměstí ČSM 693, 357 35 Chodov

Facebook

logo

© ZUŠ Chodov 2019 - 2021