LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR - seznam učitelů ZUŠ Chodov 

Smetanova 738, 357 35 Chodov - 1.patro budovy jídelny I.ZŠ Chodov tel. 352 352 356

Přípravná dramatická výchova Dramatická průprava Dramatika a slovesnost Přednes
Jiřina Rottová
  Literárně dramatický obor nabízí dětem osobnostní, sociální a umělecký rozvoj prostřednictvím dramatických her a cvičení. V těchto všech rovinách u žáků rozvíjí schopnost poznávat a vnímat jak sebe sama, tak své okolí, schopnost empatie a tolerance, schopnost vyjádřit svůj názor, kolektivně cítit, řešit konfliktní situace aj. V umělecké rovině se snaží u žáků pěstovat estetické cítění, schopnosti a dovednosti v oblasti divadelní. Učí je rozvíjet dovednosti potřebné pro přirozený a pravdivý projev v oblasti divadla, přednesu i literární tvorby. Literárně dramatický obor se zabývá výrazovými prostředky hlasovými, pohybovými, výtvarnými, hudebními i slovesnými, a také umožňuje žákům získávat tvůrčí zkušenosti v oblasti vztahů a jednání, komunikace a sdělování, které mohou v budoucím životě uplatnit v kterémkoli oboru činnosti lidské a samozřejmě i umělecké.Délka studia:

• Přípravné studium

žáci ve věku 5 – 7 let

• Základní studium I. stupně

žáci ve věku 7 – 14 let

• Základní studium II. stupně

žáci ve věku 14 – 19 let

• Studium pro dospělé

věková hranice neomezena