TANEČNÍ OBOR - seznam učitelů ZUŠ Chodov 

Smetanova 738, 357 35 Chodov - suterén budovy jídelny I.ZŠ Chodov tel. 352 352 357-8

Přípravná taneční výchova Pohybová a taneční výchova Současný tanec
Petra Hlavatá, Zora Čillíková
 
Taneční obor - výuka v tanečním oboru rozvíjí taneční nadání každého jedince a prostřednictvím tance prohlubuje v dítěti kreativitu, smysl pro krásu a harmonii. Tanec je umění, jehož hlavním jazykem je především neverbální vyjadřování. Žáci tanečního oboru se kromě základních tanečních a choreografických prvků učí intenzivně vnímat hudbu, a to díky možnosti korepetice. Taneční obor poskytuje základy odborného vzdělání, které žák může v budoucnu uplatnit v jako tanečník v neprofesionálních činnostech, ale i jako přípravu pro studium vedoucí k profesionální dráze. Taneční obor nabízí zájemcům vzdělávání scénického tance, moderního tance a baletu.
Délka studia:

• Přípravné studium

žáci ve věku 5 – 7 let

• Základní studium I. stupně

žáci ve věku 7 – 14 let

• Základní studium II. stupně

žáci ve věku 14 – 19 let

• Studium pro dospělé

věková hranice neomezena