VÝTVARNÝ OBOR - seznam učitelů ZUŠ Chodov

Školní 697, 357 35 Chodov - 1.patro budovy II.ZŠ Chodov tel. 352 352 354

Přípravná výtvarná tvorba Výtvarná tvorba
Milan Exner, Vladimír Hrebeňák

Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělávání je zaměřen především na rozvoj osobnosti žáka, poznávání vnějšího a vnitřního světa. Dokázat se dívat kolem sebe, umět vnímat okolí nejen reálné, ale i abstraktní, rozvíjet vlastní fantasie, vlastní intuice. Je to dialog s výtvarným dílem, dialog s pedagogem. Je to příležitost i pro méně talentované děti, které svou vlastní pílí prokáží předpoklady a schopnosti ve výtvarném projevu. Je to účast v různých soutěžích, přehlídkách, výstavách, akcích školního, regionálního, celorepublikového významu. Je to příprava na střední umělecké školy, vysoké pedagogické školy s výtvarným zaměřením, na vysoké školy v oboru architektura či užité umění. Výtvarné umění je součástí každodenního života, má vliv na jednání a vyjadřování, vnímání co je a není kvalita.

Délka studia: • Přípravné studium

žáci ve věku 5 – 7 let

• Základní studium I. stupně

žáci ve věku 7 – 14 let

• Základní studium II. stupně

žáci ve věku 14 – 19 let

• Studium pro dospělé

věková hranice neomezena