SRPŠ, z.s. - Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Chodov

Sdružení rodičů a přátel školy Vás zve na schůzku dne 17.9.2019 od 16.30 hod. v sále ZUŠ.

Na programu jednání jsou následující body: výše příspěvku, zásady pro čerpání příspěvku, zájezd na muzikálové představení, hlavní akce ZUŠ a další.

Spolek Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Chodov, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Nám. ČSM 693, Chodov, 357 35.

Základním účelem spolku je podporovat a materiálně zajišťovat zájmovou činnost dětí – žáků ZUŠ. 

SRPŠ se podílí na spolupořádání akcí Základní umělecké školy Chodov (dále jen „ZUŠ“) např. koncertů, soutěží, studijních soustředění, zájezdů na divadelní a jiná kulturní představení, ZUŠ Open a další.

IČO: 26577569

Bankovní spojení: 107-9951040287/0100

Dokumenty ke stažení:

 Sídlo organizace

Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov,
příspěvková organizace

Náměstí ČSM 693, 357 35 Chodov

Facebook

logo

© ZUŠ Chodov 2019 - 2021